Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Events

  • Extra-Europese samenwerking
    Presentions: A Science Diplomacy
    Approach for Belgium?!

 

 

 

De dienst ‘Federale, Interfederale en Internationale Coördinatie’ heeft als opdracht om enerzijds het federale O&O-overleg te organiseren voor de uitwisseling van informatie over de beleidsvoeringen van de verschillende Belgische Overheden en gemeenschappelijke standpunten vast te leggen. De dienst neemt ook het secretariaat van overlegstructuren waar, zoals de commissie ‘Internationale Samenwerking’ (CIS) of de commissie ‘Federale Samenwerking’ (CFS), anderzijds om de internationale samenwerking en de inpassing van de Belgische onderzoekswereld in de Europese onderzoeksruimte te bevorderen
Lees meer...

 

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid