Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Onderzoek en Ontwikkeling

Wetenschappelijk visum
Op 12 oktober 2005 publiceerde de Europese Commissie de richtlijn 2005/71 waarin een reeks van maatregelen worden genomen betreffende de voorwaarden voor de toegang tot het grondgebied voor onderzoekers uit derde landen die in Europa onderzoekswerkzaamheden komen verrichten. De wetgever stelde er prijs op de problemen in verband met visa, verblijfstitels en werkvergunningen voor onderzoekers uit derde landen (landen buiten de EU en aanverwante) te vereenvoudigen en te versnellen, zowel voor die laatsten als voor hun gastinstelling. Die richtlijn, genaamd “wetenschappelijk visum” wordt nu volledig omgezet in Belgisch recht en omvat verschillende hoofdstukken.
Lees meer op de Visa website...

Fiscaliteit voor O&O
Naast de directe financiële steun aan onderzoek en technologische ontwikkeling - dit ondermeer via het opzetten van federale onderzoeksprogramma's, via de uitbouw en ondersteuning van wetenschapsinstellingen, of via de participatie aan internationale onderzoeksinfrastructuren en netwerken - voorzag de federale overheid tevens in indirecte, fiscale subsidiemechanismen.
Lees meer over de federale initiatieven ter bevordering van het fiscaal klimaat rond O&O op de Fisc website...

Mobiliteit van Onderzoekers
Beurzen en terugkeermandaten
Nieuwe website voor de mobiele onderzoeker

Over deze website

Uw privacy

© 2017 POD Wetenschapsbeleid