Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Onderzoek en Ontwikkeling

Wetenschappelijk visum
Op 12 oktober 2005 publiceerde de Europese Commissie de richtlijn 2005/71 waarin een reeks van maatregelen worden genomen betreffende de voorwaarden voor de toegang tot het grondgebied voor onderzoekers uit derde landen die in Europa onderzoekswerkzaamheden komen verrichten. De wetgever stelde er prijs op de problemen in verband met visa, verblijfstitels en werkvergunningen voor onderzoekers uit derde landen (landen buiten de EU en aanverwante) te vereenvoudigen en te versnellen, zowel voor die laatsten als voor hun gastinstelling. Die richtlijn, genaamd “wetenschappelijk visum” wordt nu volledig omgezet in Belgisch recht en omvat verschillende hoofdstukken.
Lees meer op de Visa website...

Fiscaliteit voor O&O
Naast de directe financiële steun aan onderzoek en technologische ontwikkeling - dit ondermeer via het opzetten van federale onderzoeksprogramma's, via de uitbouw en ondersteuning van wetenschapsinstellingen, of via de participatie aan internationale onderzoeksinfrastructuren en netwerken - voorzag de federale overheid tevens in indirecte, fiscale subsidiemechanismen.
Lees meer over de federale initiatieven ter bevordering van het fiscaal klimaat rond O&O op de Fisc website...

Mobiliteit van Onderzoekers

Terugkeermandaten voor onderzoekers die in het buitenland werken

De terugkeermandaten van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid zijn bedoeld om getalenteerde onderzoekers die in buitenlandse onderzoekscentra aan R&D doen, aan te moedigen om naar België terug te keren.
Lees meer...

Postdocbeurzen aan niet-EU onderzoekers
Met het oog op het bevorderen van W&T-samenwerkingen, stelt het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) beurzen van 6 tot 18 maanden ter beschikking aan hooggekwalificeerde onderzoekers uit niet-EU-landen.
Lees meer...

EURAXESS.BE
een nieuwe portaal voor de mobiele onderzoeker

Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES)

Het IHES te Bures-sur-Yvette (Frankrijk) is een instituut voor voortgezet onderzoek in theoretische wis- en natuurkunde met een doorstroommogelijkheid naar epistemologie en de geschiedenis van de wetenschap.
België, via het huidig Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), is een van de stichtende leden ervan en ondersteunt financieel het IHES sinds de jaren 70.
Zowat 200 mathematici en theoretisch fysici van over de hele wereld worden jaarlijks geselecteerd voor een onderzoeksverblijf in het IHES, voor een paar dagen of voor een vol jaar of meer. Zij kunnen er hun werkzaamheden voortzetten, met andere onderzoekers samenwerken en deelnemen aan de activiteiten van het IHES. Tweemaal per jaar selecteert de wetenschappelijke raad van het IHES kandidaten uitsluitend op basis van het excellentiecriterium. Die selectie gebeurt in nauwe samenwerking met de directeurs en de projectleiders CNRS-IHES en de leerstoelhouder van de Université de Cergy-Pontoise-IHES.
Onderzoek van de kandidaatstellingen: de wetenschappelijke raad onderzoekt alle kandidaatstellingen in juni en december, uitgezonderd de kandidaatstellingen van postdoctorale onderzoekers en die in het kader van het programma CARMIN die elk jaar pas in december worden onderzocht, alsook de zomerschoolprojecten die pas in juni worden onderzocht.
Lees meer op de IHES website...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid