NL FR EN
www.belgium.be

COVID-19 Onderzoek en Infrastructuren ondersteund door BELSPO

Deze pagina geeft een overzicht van hoe BELSPO - via de uitvoering van programma's en de financiering van onderzoeksinfrastructuren op Belgisch en internationaal niveau, via haar coördinatie-activiteiten en via de ontwikkeling en het ter beschikking stellen van grote hoeveelheden gegevens en onderzoeksresultaten - deelneemt aan de massale en collectieve mobilisatie van wetenschappelijke expertise tegen de COVID-19-epidemie. De informatie zal regelmatig worden bijgewerkt. Lees meer...

We blijven bereikbaar!

  • Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rond het Coronavirus, werken onze medewerkers uit voorzorg van thuis uit. U kunt hen steeds telefonisch of via hun e-mailadres bereiken.
    Voor vragen over het coronavirus en de maatregelen die de autoriteiten hebben genomen, kunt u terecht op de website www.info-coronavirus.be .
    Blijf thuis, zorg voor jezelf en anderen!
Nationaal en pan-Europees onderzoek

Nationaal en pan-Europees onderzoek

  • BELSPO voert meerjaren­programma's uit en houdt toezicht op de uitvoering van deze program­ma’s binnen een referentie­kader dat is vast­gelegd in nationale regerings- en minister­iële verklar­ingen, evenals in inter­nationale verdragen en verbinte­nissen. Deze program­ma's versterken het onderzoek in multi­disciplinaire netwerken en bieden onze onder­zoekers de mogelijkheid om deel uit te maken van een internationale aanpak.
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen

Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen

  • België is een belangrijke speler in het internationale ruimtevaartlandschap. Dit is het moment om deze ervaring en kennis te gebruiken in de strijd tegen COVID-19.
Nationale onderzoeks­infrastructuren

Nationale onderzoeks­infrastructuren

  • BELSPO financiert en coördineert twee nationale infrastructuren: de Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen (BCCM) en het Belgisch Biodiversiteitsplatform. Beide behandelen verschillende aspecten inzake de COVID-19 crisis.
Europese en internationale onderzoeksinfrastructuren

Europese en internationale onderzoeks­infrastructuren

  • België is lid van intergouvernementele organisaties zoals ESRF, ESO, EMBL en ILL om er maar een paar te noemen. Het neemt ook deel aan veel Europese onderzoeksinfrastructuren van het ESFRI-Stappenplan. Deze jarenlange verbintenis garandeert de Belgische onderzoekers toegang tot de meest efficiënte faciliteiten, middelen, gegevens en diensten.
Belnet

Belnet

  • Belnet, de IT-partner voor onderzoek, onderwijs en overheid, biedt de aangesloten instellingen de best mogelijke ondersteuning tijdens deze periode: een videoconferentieplatform, een tool voor het versturen van zware bestanden en een e-learningplatform. Belnet zorgt ook voor de connectiviteit van organisaties die een cruciale rol spelen bij de opvolging en controle in de strijd tegen het coronavirus.

- Laatste update: 13/04/2021 -

CONTACTgegevens

Federaal Wetenschapsbeleid
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel
België

  +32 (0)2 238 34 11
  reception@belspo.be