NL FR EN
www.belgium.be

Het Federaal Wetenschapsbeleid

Wie zijn wij?

Als een van de hoofdactoren van het wetenschappelijk onderzoek in België lopen bij het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) heel wat eersteklasonderzoeksprogramma’s.

Daarnaast beheert BELSPO ook tien Federale Wetenschappelijke Instellingen die heel wat topstukken herbergen en wetenschappers niet alleen een uitzonderlijk kader en buitengewoon onderzoeksmateriaal aanreiken, maar ook historische en artistieke collecties van wereldfaam. 

Dankzij zijn onderzoeksprogramma’s, zijn Federale Weten­schap­pelijke Instellingen en zijn ongeveer 2 300 medewerkers, beschikt BELSPO over ruime expertise op zeer gevarieerde gebieden waaronder astronomie, astrofysica, meteorologie, geschiedenis, kunst­geschiedenis, paleontologie, mineralogie, musicologie, seismologie, gravimetrie, klimatologie, antropologie, aard­weten­schappen, archivistiek, bewaring, restauratie, informatie­wetenschappen, codicologie, aquatische en terrestrische ecologie, cartografie en moleculaire biologie.

Bij BELSPO zijn wetenschappen en cultuur nauw verweven om een meer duurzame en harmonieuze maatschappij tot stand te brengen. Zo draagt BELSPO bij tot de kennis van het milieu met als doel meer welzijn in de maatschappij in de hand te werken en de duurzame ontwikkeling ervan te garanderen.


Onze waarden

Het departement Wetenschapsbeleid probeert in al zijn componenten uiterste nauwkeurigheid, excellentie, wetenschappelijke performantie, expertise, professionalisme, integriteit en gelijkheid in stand te houden. BELSPO wil een instelling zijn die in al zijn bezigheden constant op zoek is naar relevantie, doeltreffendheid en efficiëntie. 

Onze opdrachten

BELSPO heeft als opdracht de werking van de Belgische, Europese en internationale onderzoeksruimte te optimaliseren en te versterken. In die zin coördineert het Federaal Wetenschapsbeleid de onderzoeksinspanningen van alle publieke overheden van ons land en neemt het de verantwoordelijkheid op zich onze onderzoekers in internationale onderzoeksnetwerken in te passen.

Wij leveren de regering ook betrouwbare en gevalideerde gegevens waarmee zij duidelijke beslissingen kan nemen in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering, de biodiversiteit, het poolonderzoek, de digitalisering, de erfgoedwetenschap en alle federale maatschappelijke uitdagingen. Het Federaal Wetenschapsbeleid vormt bijgevolg een permanente expertisecapaciteit ten dienste van de federale overheid op diverse wetenschappelijke en technische gebieden.

Wij beheren ook de Belgische bijdrage aan het Europees Ruimtevaartagentschap, waarvan België de zesde netto-bijdrager is. Die langetermijnbijdrage is van strategisch en cruciaal belang voor ons land en biedt de gelegenheid een netwerk van ondernemingen en hooggespecialiseerde onderzoekscentra te versterken.

BELSPO vertegenwoordigt ook BELNET, de IT-partner van de onderzoekswereld, de universiteiten, de ziekenhuizen en de overheid. BELNET levert en onderhoudt innoverende netwerkinfrastructuur van topkwaliteit en geassocieerde diensten, en van wie de medewerkers hun best doen om mee te zijn met de niet te stoppen ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie en internet.

Lees meer

Historiek